Zoekresultaten

Zoekresultaten

Resultaten 1 - 26 van 26 voor: werkvorm

seksuele diversiteit in kringgesprekken - lees pagina »

Als aanvullende werkvorm kunt u bijvoorbeeld voorwerpen uit de klas, of meegenomen van thuis, laten categoriseren als bruikbaar voor mannen of vrouwen. ... Het is daarom aan te bevelen om aan kringgesprekken geregeld een informatieve werkvorm te koppelen.

een kwestie van persoonlijkheid - lees pagina »

Discussie is daarbij een veel gebruikte werkvorm.

stellingenspel - lees pagina »

De werkvorm leent zich voor het uitlokken van een discussie en het innemen van standpunten over homoseksualiteit. ... Het gaat in deze werkvorm niet om gelijk te krijgen, maar om de argumenten.

samenvatting leefvormen - lees pagina »

De daarop volgende werkvorm heet "mannen en vrouwen" en hierbij wordt door de kinderen een pop gemaakt die een man of een vrouw moet voorstellen. ... In een tweede werkvorm "De flat" wordt hierop voortgebouwd.

lieve lita - lees pagina »

De werkvorm biedt gespreksstof voor een voorlichting. ... voorlichting over homoseksualiteit - werkvorm 3: Lieve Lita

carrouselspel: grenzen in het praten over homoseksualiteit - lees pagina »

Deze werkvorm is geïnspireerd door materiaal van Rutgers en het gezondheidsinstituut NIGZ (zie nuZorgwijzer). ... Deze werkvorm mag worden overgenomen indien vermeld wordt: "Bron: www.

standbeeldenspel - lees pagina »

Deze werkvorm is een toepassing van het "theater der onderdrukten" op homo-emancipatie. ... Deze werkvorm is geïnspireerd door Augusto Boal.

het gebruik van burger inn - lees pagina »

In de eerste werkvorm bekijken de leerlingen het eerste deel van de video en discussiren ze over de mogelijke afloop van het conflict. ... De tweede werkvorm is bedoeld als vervolg op de eerste en heeft de vorm van een talkshow.

het recht om ervoor uit te komen - lees pagina »

Deze werkvorm draait rond een casus van een homoseksuele leraar die ervoor uitkomt op een school. ... De deelnemers maken kennis met een nieuwe werkvorm (eventueel)

scheldwoorden - lees pagina »

voorlichting over homoseksualiteit - werkvorm 1: scheldwoorden

zelfbeeld - lees pagina »

In deze werkvorm beschrijven de deelnemers mensen die zij bewonderen. ... We beschrijven de werkvorm hier voor lesbische deelnemers met een lesbische begeleider, maar variaties voor andere doelgroepen zijn natuurlijk goed mogelijk.

enveloppenspel - lees pagina »

Deze werkvorm is uitstekend bruikbaar als leerlingen al gepraat hebben over homoseksualiteit en vooroordelen rond homoseksualiteit (en andere seksuele belevingsvormen). ... Bij deze werkvorm moeten leerlingen zich verplaatsen in de rol van de homoseksuele man/jongen of homoseksuele meisje/vrouw.

docentenhandleiding en werkboekje 'helemaal anders' - lees pagina »

Na elke werkvorm volgen suggesties voor gespreksstof.

meningen over leefvormen - lees pagina »

Let daarbij wel op de doelstelling van deze werkvorm. ... werkvorm: meningen over leefvormen

aanwijzingen om een casus te maken - lees pagina »

Deze werkvorm is een variant op de zogenaamde "matrozenoefening". ... De "matrozenoefening" is een simpele werkvorm om waarden en normen boven tafel te krijgen en om samenwerking in een groep te testen.

maak de zin af - lees pagina »

Daar kan men dan via een andere werkvorm op ingaan. ... Deze werkvorm is geschreven door Peter Dankmeijer en mag worden overgenomen met bronvermelding: www.

variatie in werkvormen - lees pagina »

We eindigen met suggesties hoe je als voorlichters na de les het gebruik van een werkvorm adequaat kunt evalueren. ... Train de trainer: Een train de trainer variant kost meer tijd dan alleen zelf de werkvorm leren hanteren.

cirkeloefening - lees pagina »

Deze werkvorm mag worden overgenomen indien vermeld wordt: "Bron: www. ... werkvorm: cirkeloefening

format voor de beschrijving van een werkvorm - lees pagina »

format voor de beschrijving van een werkvorm ( ... Samenvatting) Deze werkvorm duurt XX minuten en beoogt (doel) bij (doelgroep) .

algemene suggesties - lees pagina »

Je kunt hier ook een spel van maken, zie hiervoor de werkvorm Scheldwoorden.

handboek voorlichtingscoördinatie - 4-1-0 - evaluatievormen - lees pagina »

of een bepaalde werkvorm (gebruik van een video of een methode) effecten oplevert

kritische bespreking van "intelligent design" met leerlingen/studenten - lees pagina »

Deze werkvorm is geïnspireerd door Maria van der Hoeven en Natural History Magazine. ... Deze werkvorm mag worden overgenomen met vermelding: "Bron: www.

zes basiswerkvormen - lees pagina »

werkvorm 1: scheldwoorden ... werkvorm 2: associatiespel

associatiespel - lees pagina »

De werkvorm biedt meer dan voldoende gespreksstof voor de voorlichting. ... voorlichting over homoseksualiteit - werkvorm 2: associatiespel

interview met een hetero - lees pagina »

Bereid als trainers/voorlichters de werkvorm inhoudelijk voor. ... De werkvorm kan ook toegepast worden voor andere minderheidsgroepen.

handboek voorlichtingscoördinatie - 3-5-2B - kritiek voorval - lees pagina »

Als je voorlichtingen meer diepgaand wilt analyseren is de werkvorm kritiek voorval een aardige werkvorm. ... Deze werkvorm is uitstekend geschikt om dit proces eens goed uit te diepen.