over edudivers

samenwerken

EduDivers wilt graag een platform bieden voor samenwerking en uitwisseling van kennis en expertise. Ook zijn we altijd op zoek naar personen en instellingen die onze organisatie een warm hart toedragen en ons aanbevelen bij andere partijen of ons financieel willen ondersteunen.

uitwisseling van kennis en expertise

De discussielijst van EduDiversbestaat uit vrijwilligers en professionals die met elkaar willen samenwerken om de omgangsvormen en tolerantie op scholen te verbeteren.
Wordt lid van de discussie lijst

deelname aan projecten

EduDivers heeft een aantal projecten waarbij (vrijwillige/betaalde) samenwerking met andere instellingen en organisaties tot de mogelijkheden behoord. Onze projecten zijn toegankelijk voor docenten en onderwijsondersteunend personeel, leerlingen, trainers, voorlichters en vrijwilligers.
Lees meer over projecten waaraan u kunt meedoen...

morele steun en aanbeveling

EduDivers wordt in haar werk warm ondersteund door veel organisaties. Lees hier welke organisaties dat zijn...

sponsoring

Vindt de emancipatie van seksuele diversiteit in het onderwijs belangrijk, maar te weinig tijd om dit werk door eigen activiteiten te ondersteunen, maar zou u wel iets willen doen? Dan kunt u ons, of specifieke projecten sponsoren. Lees meer over sponsoring...