lesgeven

voortgezet onderwijs

gouden tips

 1. Stop het uitschelden voor "homo"; homojongeren ervaren dit nooit als grap
 2. Besteed vanzelfsprekende aandacht aan seksuele diversiteit in verschillende soorten lessen; haal het taboe ervan af
 3. Besteed gerichte aandacht aan seksuele diversiteit in gezondheidskunde (specifieke aspecten van homoseksualiteit binnen seksuele vorming)
 4. Besteed gerichte aandacht aan seksuele diversiteit in maatschappijleer (waarin is homodiscriminatie anders dan bijvoorbeeld racisme)
 5. Besteed aandacht aan seksuele diversiteit in godsdienst & levensbeschouwing (genuanceerde bespreking van homoseksualiteit in religieuze teksten en van houding van gelovigen)
 6. Laat voorlichting over homoseksualiteit door vrijwilligers geven. Vraag om een voorlichting bij de lokale voorlichtingsgroep over homoseksualiteit; bespreek de voorlichting na met de voorlichters

aanbod edudivers

 • ruben les (een les van 45 of 90 minuten over homopesten)
 • schoolvisite (een dag vol leerlingenparticipatie)
 • voice out (6-12 weken durend lesprogramma over identiteit, respect en mensenrechten)
 • dubbel divers (lessuggesties voor docenten)
 • omgaan met taboes (docententraining)
 • e-cursus voor docenten (tot 1 januari 2017 gratis) (let op: de beschrijving is in het Engels maar de cursus is ook in het Nederlands beschikbaar!

theater

lesmateriaal vso

lesmateriaal vmbo

 • respect 2get=2give (korte lessenserie voor jongeren die respect eisen, maar niet altijd willen geven)
 • homo in de klas (lesbrief voor christelijke middelbare scholen)
 • rainbow dvd (DVD met een serie korte educatieve films over seksuele diversiteit en lestips voor bespreking)

lesmateriaal havo/vwo

voorlichting door vrijwilligers

werkvormen

meer lezen