home

in oss voelt 72% van de lhbt-leerlingen zich niet altijd veilig

21-07-2017

21 juli 2017 - Onlangs presenteerde de gemeente Oss een onderzoek naar de veiligheid van de LHBT in haar gemeente. In het rapport staat ook uitgebreid hoofdstuk over onderwijs. Slechts 28% van de LHBT leerlingen voelt zich altijd veilig op school en iets minder zou er op school voor uit kunnen komen. De aanbevelingen uit het rapport gaan bijna allemaal over (meer) voorlichting. EduDivers is sceptisch of zulke aanbevelingen zouden een dijk zullen zetten.

stevige discussies over lhbt-pesten tijdens eerste wereldconferentie

27-06-2017

27 juni 2017 - In mei is er op het World Anti-Bullying Forum in Stockholm tegen de verwachting in stevig aandacht geweest voor lhbt-pesten. De WABF was de eerste wereldconferentie over pesten en EduDivers had daarom niet verwacht. De traditionele definitie van pesten heeft vooral betrekking op de persoonlijke interactie tussen studenten zonder veel aandacht voor achterliggende motieven of voor normatieve contexten. Deze traditionele manier van generaliserend kijken werd in verschillende sessies bekritiseerd. De nu gestarte discussie kan leiden tot een herziening van de definitie van pesten.

grote verschillen tussen homo- en heteroscholieren

26-06-2017

26 juni 2017 - Vorige week kwamen de resultaten van het grote 5-jaarlijkse onderzoek “Seks onder je 25e” naar buiten, met als belangrijkste conclusie dat jongeren steeds later seks hebben. Wat niet zo duidelijk werd, was dat dit waarschijnlijk niet zo is voor homojongeren. Ook werd hier en daar (in homo- en onderwijsmedia) gerapporteerd dat de homotolerantie zou zijn toegenomen. Maar ook daar vallen wel kanttekeningen bij te plaatsen.

leidse studenten niet vervolgd na nakomen afspraken

07-06-2017

7 juni 2017 - De rechtbank in Den Haag heeft de Leidse studenten, die vorig jaar het Leidse regenboog zebrapad met rode verf hebben beklad, niet veroordeeld. Volgens de rechtbank waren de studenten alle afspraken om het goed te maken nagekomen en was formele vervolging niet nodig.

nieuwe publicatie over wat werkt voor lhbti emancipatie in scholen

05-06-2017

5 juni 2017 - Na een serie van 6 artikelen over wat we uit de wetenschap en ervaringen weten over wat werkt om effectief aan LHBTI emancipatie in scholen te werken, brengt EduDivers een bundeling van deze artikelen uit. De brochure is een bijdrage aan de discussie die de Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit in het veld voert over wat de volgende stappen zouden moeten zijn om het draagvlak en effect te vergroten.

het creëren van urgentie bij schoolleiders

01-06-2017

1 juni 2017 - De Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit is deze maanden naarstig op zoek naar nog betere oplossingen voor het LHBTI-vriendelijker maken van scholen. Degenen die op school verantwoordelijk zijn voor het beleid rond veiligheid en burgerschap zijn de locatiedirecteuren. Zij zijn de gatekeepers voor het schoolbeleid rond seksuele diversiteit. Als men hen niet meekrijgt, blijven alle andere interventies ad hoc en druppels op een gloeiende plaat. Daarom is het een cruciale vraag hoe men schoolleiders zo kan aanspreken dat zij de urgentie voelen om de situatie van LHBTI leerlingen te verbeteren. Daarop gaan we in dit artikel in.

effectieve leerlingenzorg en -participatie

21-05-2017

21 mei 2017 - Dit is het 4e deel in de serie artikelen door EduDivers over wat werkt en wat niet werkt als effectieve maatregelen en in lessen die LHBTI emancipatie bevorderen. In dit artikel gaan we in op de leerlingenzorg en de leerlingenparticipatie. Hoewel we inschatten dat het effect van leerlingenzorg op de totale LHBTI-vriendelijkheid beperkt is tot circa 5%, is het wel belangrijk om extreem slachtofferschap te voorkomen, extreme homofobie de kop in te drukken en om de LHBTI leerlingen het gevoel te geven dat hun school er ook voor hen is.