home

gale publiceert handreiking voor de onderwijsstrategie van lhbti-organisaties

17-05-2017

17 mei 2017 - Ter gelegenheid van IDAHO publiceerde GALE vandaag de nieuwe internationale strategische handreiking voor lhbti-organisaties over hoe ze met voorlichting en onderwijs kunnen omgaan. De belangrijkste boodschap van bericht van de handreiking is dat lhbti-organisaties in hoofdzaak zouden moeten streven naar een samenwerking tussen henzelf, de overheid en het onderwijsveld zelf. Omdat landen en regio’s in hele verschillende omstandigheden verkeren, biedt de handreiking een ruwe situatieschets en suggesties voor ontkennende, ambigue en ondersteunende situaties.

tweede kamer wil scholen straffen als ze niet voorlichten

16-04-2017

16 april 2017 - De Tweede Kamer heeft twee moties aangenomen waarin ze de regering vraagt om scholen die nog geen voorlichting over seksuele diversiteit geven te straffen. Daarnaast is gevraagd om - naast het basis- en voortgezet onderwijs - ook voorlichting in het mbo verplicht te maken. EduDivers is niet blij met het idee van "straf".

day of silence komt eraan: 21 april

02-04-2017

2 april 2017 - COC Nederland stimuleert GSA's om op 21 april de international Day of Silence op school in te voeren. Op de Day of Silence houden leerlingen een halve dag hun mond om stil te staan bij de gevolgen van pesten. Jongeren die gepest worden zeggen dat immers meestal niet. De uitdaging is om tussen 00:00 en 12:00 uur niet te praten. Als je doventaal spreekt ook niet met je handen. Leerlingen mogen wel appen en schrijven.

europees onderzoeksrapport beveelt aan om homofobie in antipeststrategieën mee te nemen

04-02-2017

4 februari 2017 - Op 23 januari werd het tweede NESET onderzoek over pesten in Europa gepresenteerd in het Europees Parlement. Het rapport biedt een uitgebreide analyse van de anti-pestprogramma's en strategieën op zowel schoolniveau, lokaal niveau en nationaal niveau. Het rapport is ook sensitief op homofobie en andere gediscrimineerde groepen die vaak worden verwaarloosd in algemene anti-peststrategieën. Het rapport beveelt aan om nationale commissies vanuit meerder ministeries op te zetten die een brede nationale peststrategie tegen pesten en voor sociale vorming opzetten en daarbinnen stelselmatig aandacht hebben voor discriminatie, waaronder specifiek ook homofobie. Dit artikel biedt een overzicht en wijst met name op de anti-homofobie aspecten.

walk the talk: tips om scholen te begeleiden

31-01-2017

31 januari 2017 - De Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit is dit jaar op zoek naar goede voorbeelden over hoe scholen bereikt en begeleid kunnen worden en begeleid bij het integreren van aandacht voor seksuele diversiteit. In november deed Peter Dankmeijer hierover een interview met Bart Boerema. Hij heeft hier veel ervaring in door zijn werk bij de afdeling Volksgezondheid van de gemeente Utrecht. Deze afdeling ondersteunt scholen (in de meeste andere gemeenten verloopt dit via de GGD).

riek stienstra lezingen: beter nadenken over effect

15-01-2017

15 januari 2017 - Op 10 januari werd de Riek Stienstra lezing gehouden in Leiden. Eigenlijk waren het twee lezingen: een van Laurens Buijs en een van Hanneke Felten. Beide sprekers benadrukten dat de huidige voorlichting over seksuele diversiteit vaak tekortschiet. Het is nodig om mensen beter te raken en om de juiste methodieken in te zetten om effect te bereiken en te voorkomen dat je ongewild contraproductieve effecten bewerkstelligt.

coc stelt 6 eisen aan onderwijsbeleid

14-01-2017

14 januari 2017 - COC Nederland vraagt kamerleden om aanstaande donderdag zes eisen te stellen aan het onderwijsbeleid. Donderdag bespreekt de Tweede Kamer het inspectierapport over de invoering van de kerndoelen over seksuele diversiteit, en de brief van de minister met haar reactie daarop.